ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแล้ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 21 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256160,38541,46772,51353,03657,06768,79750,78251,45834,38120,164--510,050
256020,94029,63336,84947,247252,98780,95660,74257,42854,47163,90757,96062,539825,659
2559--3951,395,2658,9086,05074,206232,51689,26744,99428,73226,0231,906,356
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 เม.ย. 2559 ถึง 28 ก.พ. 2559   -3,242,065
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี