ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแล้ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256234,409-----------34,409
256160,38541,46772,51353,03657,06768,79750,78251,45834,38137,28535,71528,166591,052
256020,94029,63336,84947,247252,98780,95660,74257,42854,47163,90757,96062,539825,659
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 เม.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,451,120
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี