หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแล้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
“ ตำบลทุ่งแล้งน่าอยู่ ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งแล้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทุ่งแล้ง
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งแล้ง
อบต.ทุ่งแล้ง
อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
งดรับของขวัญ/กระเช้า No GIFT POLICY อวยพรด้วยบัตรอวยพรหรือสื่อสังคมออนไลน์สร้างค่านิยมมัธยัสถ์
 
 
เมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว มีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานทางตอนเหนือของหมู่บ้านในปัจจุบัน และเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านหนองไม้ ต่อมาได้ขยายการทำมาหากิน ออกไปทางทิศใต้ตามฝั่งแม่น้ำยม และห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร ชาวบ้านที่ไปทำนาที่นั่น ได้พบก้อนผาดำใหญ่ก้อนหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแร้งยืน อ้าปาก ชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดท่าแร้ง แต่กาลต่อมาอาจเป็นเพราะว่า ชาวบ้านพูดอักขระไม่ชัดเจน จึงทำให้การเขียนของผู้ไม่รู้ความหมายเดิมผิดไปจากคำว่าทุ่งแร้ง ผิดเพี้ยนเป็นทุ่งแล้ง จนถึงปัจจุบัน
ตำบลทุ่งแล้งเป็นหนึ่งใน 9 ตำบลของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ทั้งหมด 224 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 140,000 ไร่ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 17,352 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,242 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,653 คน คิดเป็นร้อยละ 50.44

หญิง จำนวน 3,589 คน คิดเป็นร้อยละ 49.56
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,584 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 32.33 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่  
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทุ่งแล้งโดยทั่วไป ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ ป่าไม้ พื้นที่ราบมีประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำยมไหลผ่านทุกหมู่บ้านในตำบลแบ่งตำบลทุ่งแล้ง ออกเป็น 2 ฝั่ง ตลิ่งแม่น้ำยมมีลักษณะสูงชันทางทิศตะวันตกมี 2 หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 2 และบ้านปากจอกตะวันตก หมู่ที่ 4 มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน
ลักษณะภูมิอากาศของทุ่งแล้ง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังเช่นพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดแพร่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็น แต่ไม่ถึงกับหนาว อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ในเดือนธันวาคม ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุมตามฤดูกาล
 
พื้นที่ของตำบลทุ่งแล้ง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา เหมาะแก่การทำการเกษตร อาชีพที่สำคัญมีดังนี้

ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลาและสัตว์อื่นๆ

ด้านเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น ข้าว สัก ส้ม ยางพารา เงาะ ลองกอง อ้อย กล้วย มันสำปะหลัง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าว ส้มและข้าวโพด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่

ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กคือ โรงงานตอกไม้ซางทำไม้เสียบลูกชิ้น และไม้ตะเกียบ พื้นที่ตำบลทุ่งแล้งมีสถานที่ตั้งของ สาขาย่อยสหกรณ์การเกษตรอำเภอลอง เพื่อรับชื้อผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านศรีดอนไชย 249 230 479 178  
2   บ้านทุ่งแล้ง 353 373 726 242
  3   บ้านปากจอก 277 277 554 175  
4   บ้านปากจอกตะวันตก 298 301 599 239
  5   บ้านอ้ายลิ่ม 399 351 750 294  
6   บ้านผาจั๊บ 340 338 678 257
  7   บ้านวังเลียง 394 369 763 297  
8   บ้านหาดผาคัน 137 110 247 130
  9   บ้านใหม่ปากจอก 324 345 669 214  
10   บ้านศรีดอนไชย 369 363 732 215
  11   บ้านปากจอก 229 259 488 137  
12   บ้านทุ่งทอง 284 273 557 206
    รวม 3,653 3,589 7,242 2,584
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-069-627
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10