หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concerte บ้านปากจอก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concerte บ้านปากจอก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16