หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของศพด.อบต.ทุ่งแล้ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดวางท่อระบายน้ำ ห้วยแม่จอก บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ตำบลทุ่งแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านปากจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านอ้ายลิ่ม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านปากจอก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านอ้ายลิ่ม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านปากจอก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13