หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา การแบ่งส่วนราชการ อบต.ทุ่งแล้ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 -2566 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของ อบต.ทุ่งแล้ง ลงวันที่ 26 มิ.ย.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของอปท. ปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากร อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล ไตรมาสที่ 4 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล ไตรมาสที่่ 1 ปี 2562 เรื่อง ประมวลคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ อบต.ทุ่งแล้ง [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3