หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
การมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการไทยเบฟ พ.ศ.2561 ปีที่ 19  
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แพร่ ร่วมกับ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้แจกผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลทุ่งแล้ง จำนวน 300 ผืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
โดยม ีนายกอบต.ทุ่งแล้ง เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งแล้ง อำนวยความสะดวกในการมอบผ้าห่มในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 15.11 น. โดย คุณ นันท์นภัส เสภารัตนานันท์

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย