หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้งร่วมกับ อปพร.,ชมรมผู้ใหญ่บ้าน ,รพ.สต. ตำบลทุ่งแล้ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ศาลาบ้านหมู่ที่ 9 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 09.29 น. โดย คุณ นันท์นภัส เสภารัตนานันท์

ผู้เข้าชม 110 ท่าน