หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งแล้ง กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2562 งานพัฒนาชุมชน อบต.ทุ่งแล้ง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์และผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสเข้าอบรมคุณภาพชีวิตมากขึ้น เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่า และได้ทำคุณประโยชน์มาแล้วมากมายจำเป็นยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 11.50 น. โดย คุณ นันท์นภัส เสภารัตนานันท์

ผู้เข้าชม 153 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย