หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.45 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 32 ท่าน