หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 12.59 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 25 ท่าน