หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประจำงวดปีงบประมาณ 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 11.44 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน