หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบันได้เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. ) ได้มีนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันยาเสพติดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11.29 น. โดย คุณ นันท์นภัส เสภารัตนานันท์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย