หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน