หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
รายงานแสดงฐานะการเงิน อบต.ทุ่งแล้ง
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562  
 

รายงานแสดงฐานะการเงิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 09.20 น. โดย คุณ ตวงทิพย์ ชนะแสน

ผู้เข้าชม 11 ท่าน