หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562   11 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562    10 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเงินสะสมประจำปี 2562   10 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขต อบต.ทุ่งแล้ง   9 ต.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562   26 ก.ย. 2562 7
หลักประกันสุขภาพ   โครงการหมู่บ้านรักษ์สะอาด ปราศจากขยะ ปลอดโรค ประจำปี 2562   11 ก.ย. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562   2 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   22 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2561 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   20 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   โบรชัวร์ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   15 ส.ค. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37