หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2561 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   20 ส.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โบรชัวร์ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง   14 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   9 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงาน ปปช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของอบต.ทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 ส.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562)   18 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    9 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่   9 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนืนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   9 ก.ค. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36