หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562)   18 ก.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    9 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่   9 ก.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนืนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   9 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   9 ก.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562   5 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   4 ก.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   2 ก.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง   24 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง   24 มิ.ย. 2562 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36