หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
“ ตำบลทุ่งแล้งน่าอยู่ ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งแล้ง
นางสาวชุติมณฑ์ สีเหลือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทุ่งแล้ง
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งแล้ง
อบต.ทุ่งแล้ง
อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2561   14 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประจำงวดปีงบประมาณ 2561   14 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   11 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อความ เรือง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร งวดปีงบประมาณ 2561   11 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562   11 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ปีงบประมาณ 2562   11 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่นในระบบจำแนกเป็นประเภทตามลักษณะงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   11 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่นในระบบจำแนกเป็นประเภทตามลักษณะงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   11 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินผลการบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล   11 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศเจตจำรงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2561   11 มิ.ย. 2562 27
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 37
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-956-1450
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10