หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ทุ่งแล้ง ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาอบต.ทุ่งแล้ง 28 พ.ย.57 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งแบ่งงาน อบต.ทุ่งแล้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่ 7 ต.ค. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งแบ่งงาน อบต.ทุ่งแล้ง กองช่าง ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งแบ่งงาน อบต.ทุ่งแล้ง กองคลัง อบต.ทุ่งแล้ง ลงวันที่ 7 ต.ค. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งแบ่งงาน อบต.ทุ่งแล้ง สำนักปลัด ลงวันที่ 7 ต.ค. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3