หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ทุ่งแล้ง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของกองช่าง อบต.ทุ่งแล้ง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของกองคลัง อบต.ทุ่งแล้ง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัด อบต.ทุ่งแล้ง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของอบต.ทุ่งแล้ง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2