หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ทุ่งแล้ง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ การใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุริต ประจำปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งแล้ง [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)