หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งแล้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งแล้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งแล้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งแล้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งแล้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งแล้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งแล้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)