หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งแล้ง และประชุมสภา อบต.ทุ่งแล้ง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนอบต.ทุ่งแล้งจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อเสนอปัญหาความต้องการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)