หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
กำหนดแบบคำร้องและแบบประมเินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการและสายทั่วไป เริ่ม 1 เมษายน 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร เริ่ม 1 เมษายน 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล บรรจุใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)