หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
3_สมรรถนะประจำสายงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
2_สมรรถนะผู้บริหาร [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
1_สมรรถนะหลัก [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (1) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3