หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมดำเนินการ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของ อบต.ทุ่งแล้ง [ 6 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ของอบต.ทุ่งแล้ง [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)