องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ ยินดีต้อนรับ อบต.ทุ่งแล้ง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการวางแผนการเสริมสร้าง มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)