หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนทำกิน ป่ายางงาม 11 มีนาคม 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ทุ่งแล้ง [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2