หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการวางแผนการเสริมสร้าง มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)