หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่่วนตำบลทุ่งแล้ง [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ค่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่ง อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน ของอบต.ทุ่งแล้ง [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งอบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ของอบต.ทุ่งแล้ง [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2