หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
“ ตำบลทุ่งแล้งน่าอยู่ ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งแล้ง
นางสาวชุติมณฑ์ สีเหลือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทุ่งแล้ง
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งแล้ง
อบต.ทุ่งแล้ง
อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
การบริการไฟฟ้าสาธารณะ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การจัดเก็บภาษีป้าย (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานรับแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ทุ่งแล้ง (แก้ไขเพิ่มเติม)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค (แก้ไขเพิ่มเติม)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย/การรักษาความสงบเรียบร้อย/การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
   1     (2)     3   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-956-1450
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10