หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
“ ตำบลทุ่งแล้งน่าอยู่ ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งแล้ง
นางสาวชุติมณฑ์ สีเหลือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทุ่งแล้ง
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งแล้ง
อบต.ทุ่งแล้ง
อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 


นางสาว ชุติมณฑ์ สีเหลือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวเทพสรินทร์ เบี้ยจรัส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
 


นางเพ็ญแข ขุนชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจุฑามาศ วิจาราณ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวธนิสร อ่อนเป็ง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ