หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม


โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 62 


โครงการอบรมฝึกอาชีพตำบลทุ่งแล้ง กิจกรรมการประดิษฐ์ตุงล้านนา ภูมิปัญญาชาวเหนือ [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 157 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งแล้ง กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 160 
เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2559
 
 
วัดพระธาตุปูตั๊บ
   จำนวนภาพ : 14  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 697  ท่าน


 
สวนรุกขชาติป่ายางงาม
   จำนวนภาพ : 10  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 576  ท่าน


 
สวนเงาะในตำบลทุ่งแล้ง
   จำนวนภาพ : 10  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 110  ท่าน


 
  (1)     2      3      4