หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
   สวนรุกขชาติป่ายางงาม  (จังหวัด แพร่)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : สวนรุกขชาติป่ายางงาม
 
ที่ตั้ง : ม.10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
 
ข้อมูล : เป็นสวนป่ายางแดงที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจำนวนนับร้อยไร่ มีพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะต้นยางมีขนาดใหญ่ จำนวนมากเป็นที่ตั้งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 
 
ผู้เข้าชม 576 ท่าน