หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
    วัดพระธาตุปูตั๊บ  (จังหวัด แพร่)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดพระธาตุปูตั๊บ
 
ที่ตั้ง : ม.10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
 
ข้อมูล : เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา เชื่อว่ามีเศษธาตุของตถาคตได้เสด็จมาเป็นพระธาตุอยู่ที่นี่ และมีงานนมัสการประจำปีในเดือน 5 เหนือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
 
ผู้เข้าชม 698 ท่าน