หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
เรื่อง การห้ามประชาชนเข้าป่า หรือพื้นที่ทำกิน ในระหว่างวันที่อ25-31 มีนาคม2561
 

ขอทราบรายละเ * * * ยดเรื่อง การห้ามประชาชนเข้าป่า หรือพื้นที่ทำกิน ในระหว่างวันที่อ25-31 มีนาคม2561ของประชาชนในเขต หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 3 ว่ามีรายละเ * * * ยดอย่างไรบ้าง เนื่องจากขณะนี้เกิดความสับสนในการสื่อสาร การรับข้อมูลของประชาชนในพื้นที่
ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ทุ่งแล้ง ชี้แจง ด้วยนะครับ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 21.00 น. [ IP : 171.4.242.43 ]  
 
 

เนื่องจากมี หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๔.๒/ว ๔๖๘๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งประกาศจังหวัดแพร่ โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กรณีมีความจำเป็นให้แจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าอื่นๆ เพื่อพิจารณาเป็นรายไป โดยให้จัดทำทะเบียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้นายอำเภอทุกวัน และห้ามมิให้นำวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดไฟหรือเชื้อไฟติดตัวไปด้วย ทาง อบต.ทุ่งแล้ง เกรงว่าประชาชนตำบลทุ่งแล้ง อาจจะไม่ทราบประกาศดังกล่าว เพราะผู้นำหมู่บ้านบางหมู่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ จึงช่วยประกาศเพิ่มเติมให้รับทราบโดยทั่วกัน

เขียนโดย   คุณ นายไชยวัฒน์ คำเขียว ผช.จพง.ธุรการ

วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.47 น. [ IP : 61.7.135.220 ]  
 

เอกสารหนังสือเพิ่มเติม

เขียนโดย   คุณ นายไชยวัฒน์ คำเขียว ผช.จพง.ธุรการ

วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.53 น. [ IP : 61.7.135.220 ]  
 

Cialis 20mg Online Generic Viagra India  priligy dapoxetina mexico Clobetasol Buy Low Price Viagra Cual Es Su Precio  

เขียนโดย   คุณ StevSwerma

วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 16.52 น. [ IP : 5.188.84.76 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)