หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
“ ตำบลทุ่งแล้งน่าอยู่ ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งแล้ง
นางสาวชุติมณฑ์ สีเหลือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทุ่งแล้ง
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งแล้ง
อบต.ทุ่งแล้ง
อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
เรื่อง การห้ามประชาชนเข้าป่า หรือพื้นที่ทำกิน ในระหว่างวันที่อ25-31 มีนาคม2561
 

ขอทราบรายละเอียดเรื่อง การห้ามประชาชนเข้าป่า หรือพื้นที่ทำกิน ในระหว่างวันที่อ25-31 มีนาคม2561ของประชาชนในเขต หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 3 ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เนื่องจากขณะนี้เกิดความสับสนในการสื่อสาร การรับข้อมูลของประชาชนในพื้นที่
ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ทุ่งแล้ง ชี้แจง ด้วยนะครับ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 21.00 น. [ IP : 171.4.242.43 ]  
 
 

เนื่องจากมี หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๔.๒/ว ๔๖๘๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งประกาศจังหวัดแพร่ โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กรณีมีความจำเป็นให้แจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าอื่นๆ เพื่อพิจารณาเป็นรายไป โดยให้จัดทำทะเบียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้นายอำเภอทุกวัน และห้ามมิให้นำวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดไฟหรือเชื้อไฟติดตัวไปด้วย ทาง อบต.ทุ่งแล้ง เกรงว่าประชาชนตำบลทุ่งแล้ง อาจจะไม่ทราบประกาศดังกล่าว เพราะผู้นำหมู่บ้านบางหมู่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ จึงช่วยประกาศเพิ่มเติมให้รับทราบโดยทั่วกัน

เขียนโดย   คุณ นายไชยวัฒน์ คำเขียว ผช.จพง.ธุรการ

วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.47 น. [ IP : 61.7.135.220 ]  
 

เอกสารหนังสือเพิ่มเติม

เขียนโดย   คุณ นายไชยวัฒน์ คำเขียว ผช.จพง.ธุรการ

วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.53 น. [ IP : 61.7.135.220 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-069-627
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10