หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
เรื่อง การห้ามประชาชนเข้าป่า หรือพื้นที่ทำกิน ในระหว่างวันที่อ25-31 มีนาคม2561  2621 3 28 ส.ค. 2562
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ  1643 0 7 มิ.ย. 2559
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1089 0 30 มี.ค. 2559
  (1)